หลายครั้งที่จุดเริ่มต้นของบ้านเกิดจากแรงบันดาลใจตามหน้านิตยสารตกแต่งบ้าน รูปถ่ายมุมสวยๆที่เห็นจากอินเทอร์เน็ต หรือไม่ก็เป็นรูปแบบที่สถาปนิกนำเสนอ

หลายครั้งที่จุดเริ่มต้นของบ้านเกิดจากแรงบันดาลใจตามหน้านิตยสารตกแต่งบ้าน รูปถ่ายมุมสวยๆที่เห็นจากอินเทอร์เน็ต หรือไม่ก็เป็นรูปแบบที่สถาปนิกนำเสนอ

Traditional Thai houses – old Thai houses in Bangkok on canal. Buy this in Sydney on the water and it would cost millions!!

Traditional Thai houses – old Thai houses in Bangkok on canal. Buy this in Sydney on the water and it would cost millions!!

Teak paneling in a treatment room’s bathroom came from the facade of a Thai house dating to the mid-19th century

Teak paneling in a treatment room’s bathroom came from the facade of a Thai house dating to the mid-19th century

The accommodation is situated around a central lotus pond with feature sala, all housed within several Thai style buildings.

The accommodation is situated around a central lotus pond with feature sala, all housed within several Thai style buildings.

Pinterest
Search