The Life of Oharu / HU DVD 6062 / http://catalog.wrlc.org/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=13236730

The Life of Oharu / HU DVD 6062 / http://catalog.wrlc.org/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=13236730

disorienteddreams:  “ Maria No Oyuki / Oyuki the Virgin (Kenji Mizoguchi, 1935)  ”

disorienteddreams: “ Maria No Oyuki / Oyuki the Virgin (Kenji Mizoguchi, 1935) ”

La vida de Oharu - Saikaku ichidai onna - Kenji Mizoguchi 1952. Uno de los dramas mas bellos de Mizoguchi

La vida de Oharu - Saikaku ichidai onna - Kenji Mizoguchi 1952. Uno de los dramas mas bellos de Mizoguchi

Kenji Mizoguchi - Wikipedia, the free encyclopedia

Kenji Mizoguchi - Wikipedia, the free encyclopedia

inneroptics:    Mitsuko Mito   as Ohama in Ugetsu -Dir. Kenji Mizoguchi,      Mito Mitsuko 水戸光子 (1919-1981) as Ohama in Ugetsu monogatari 雨月物語 - Director Mizoguchi Kenji 溝口 健二 (1898-1956) - Japan - 1953

inneroptics: Mitsuko Mito as Ohama in Ugetsu -Dir. Kenji Mizoguchi, Mito Mitsuko 水戸光子 (1919-1981) as Ohama in Ugetsu monogatari 雨月物語 - Director Mizoguchi Kenji 溝口 健二 (1898-1956) - Japan - 1953

JAP262 "Naniwa Ereji" (La mujer de Osaka) - Kenji Mizoguchi (Japan 1936)

JAP262 "Naniwa Ereji" (La mujer de Osaka) - Kenji Mizoguchi (Japan 1936)

Pinterest
Search