Saving this for a character design. Good base for Mizu Kakihara… (Miura Haruma)

Saving this for a character design. Good base for Mizu Kakihara… (Miura Haruma)

This is him actually making me faint. | Meet Hideo Muraoka, Your New Favorite Male Model

This is him actually making me faint. | Meet Hideo Muraoka, Your New Favorite Male Model

Kon'nichiwa, watashinonamaeha Hikaru. Watashi wa Nihon no ōjidesu. Kiku wa watashi no imōtodesu. Watashi wa nenrei no 15-nendesu, Soshite, watashi wa dokushindesu. Kiku no yō ni, watashi wa, kaku gengo no bitto o shitte imasu. Tonikaku, aisatsu ni kite. ((Translation in comments))

Kon'nichiwa, watashinonamaeha Hikaru. Watashi wa Nihon no ōjidesu. Kiku wa watashi no imōtodesu. Watashi wa nenrei no 15-nendesu, Soshite, watashi wa dokushindesu. Kiku no yō ni, watashi wa, kaku gengo no bitto o shitte imasu. Tonikaku, aisatsu ni kite. ((Translation in comments))

This is a picture of a 1880 Japanese man. They wore these coat like Komono's during winter time. However, they were not padded so they layered clothing to keep themselves warm.

This is a picture of a 1880 Japanese man. They wore these coat like Komono's during winter time. However, they were not padded so they layered clothing to keep themselves warm.

Pinterest
Search