Infographic: how to greet people in Japanese. http://japanesetest4you.com/infographic-how-to-greet-people-in-japanese/

Infographic: how to greet people in Japanese. http://japanesetest4you.com/infographic-how-to-greet-people-in-japanese/

Kon'nichiwa, watashinonamaeha Hikaru. Watashi wa Nihon no ōjidesu. Kiku wa watashi no imōtodesu. Watashi wa nenrei no 15-nendesu, Soshite, watashi wa dokushindesu. Kiku no yō ni, watashi wa, kaku gengo no bitto o shitte imasu. Tonikaku, aisatsu ni kite. ((Translation in comments))

Kon'nichiwa, watashinonamaeha Hikaru. Watashi wa Nihon no ōjidesu. Kiku wa watashi no imōtodesu. Watashi wa nenrei no 15-nendesu, Soshite, watashi wa dokushindesu. Kiku no yō ni, watashi wa, kaku gengo no bitto o shitte imasu. Tonikaku, aisatsu ni kite. ((Translation in comments))

Saving this for a character design. Good base for Mizu Kakihara… (Miura Haruma)

Saving this for a character design. Good base for Mizu Kakihara… (Miura Haruma)

Japanese actor Sato Takeru. Nice informal shot sending the paper airplane flying! -Lily

Japanese actor Sato Takeru. Nice informal shot sending the paper airplane flying! -Lily

Pinterest
Search