Pinterest • The world’s catalogue of ideas

I'm actually bi. Currently I like a guy but I wouldn't mind dating a girl

37
37

The nail thing actually happened -.-

318
155
3

I'm Mackenzie I'm 14 and single secretly bi shh don't tell me Chloe Maddie Brynn and Paige are plastics. I have a crush on these people in order 1-Brynn rumfallo.... 2-mark Thomas. 3-Brooke Kosinski

38
18

INSTAGRAM: dakotaxtaren PINTEREST: @dakotaxtaren ♡

14
10

😩😩😩😩😩😍😍😍😍😍😍😍

28
7

Okay so this cusses. But it's cool that Victoria is putting an end to the stigma that comes with being an amputee. Love that!

8
13

Viktor Nikiforov || Yuri On Ice

80
32

[Tường Vi Không Miện] - Mũ miện, từ quan đại phu trở lên đội mũ miện Bị phế ngôi Tường Vi Ưu tú phóng viên một mình chống đỡ một phương. Anfi Tây Á thông báo đã tìm thấy . Cho dù thân ở trong ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn thành Lăng Vân, nhưng cũng không quên ý muốn ban đầu khi làm phóng viên.

78
18