Pinterest • The world’s catalogue of ideas

'Nuevo Mundo, 1923' by Advertising Archives on artflakes.com as poster or art print $17.33

6

la vie parisienne prints | ... France Drawing - La Vie Parisienne 1923 1920s France Fine Art Print

85
10

John Bull Magazine Cover Image Courtesy of The Advertising Archives: http://www.advertisingarchives.co.uk Vintage, illustrations, covers, artwork, Retro, British magazines, 1950s, families, televisions, watching television, dogs, pets, animals

6

1950s advertising posters - Google Search

15
4
1

France Drawing - 1920s France La Vie Parisienne Magazine by The Advertising Archives

10

www.artflakes.com Thập niên 50s đánh dấu sự tiến bộ trong khoa học công nghệ, người phụ nữ được giải phóng rất nhiều từ công việc nội trợ chăm sóc gia đình nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Đây cũng chính là yếu tố khiến phụ nữ trở lên bớt bận rộn hơn, có nhiều thời gian dành cho bản thân, dành cho thời trang và đây được xem như một bước ngoặt đối với phụ nữ về thời trang trong giai đoạn này.

2

Vintage Advertising Posters | Circa 1920

36
3

'La+Vie+Parisienne,+1922'+by+Advertising+Archives+on+artflakes.com+as+poster+or+art+print+$17.33

1