Dorothy kang
More ideas from Dorothy

World’s Coolest Playgrounds: MonstroCity, St. Louis made from reclaimed fire engine and plane

Diễn họa cây cối, vật liệu bằng màu nước và marker. Vật liệu bao gồm: gạch, đá, nước, kiếng, ...

Diễn họa cây cối, vật liệu bằng màu nước và marker. Vật liệu bao gồm: gạch, đá, nước, kiếng, ...

Textures- sketch // stone,grass,wood,water,rug//

Textures- sketch // stone,grass,wood,water,rug//

Diễn họa các loại vật liệu bằng màu nước - marker - chì màu

Diễn họa các loại vật liệu bằng màu nước - marker - chì màu

Rendering Techniques, Sketch, Rendering Architecture, Interior Rendering, Interior Sketch, Drawings, Art, Sketches, Design, Architecture, Drawing