collette teichardt

collette teichardt

Whangarei, new zealand / Solo mum of two awsome kids..