More ideas from Anh
nike juvenate - Google Search

nike juvenate - Google Search

Leptin và kháng Leptin: Tất cả mọi điều bạn cần biết

Leptin và kháng Leptin: Tất cả mọi điều bạn cần biết

Bài viết ưu tiên cho các bạn trình độ cơ bản  Bạn đang học tiếng Anh, rất chăm học từ mới, luyện đặt câu với cấu trúc mỗi  ngày. Thậm chí nếu bảo bạn làm một bài thuyết trình bằng tiếng Anh tuần sau  nói trước lớp bạn sẽ nói rất tự tin và trôi chảy. Nhưng nếu ngay tại trận  hỏi bạn thêm một câu gì đó thì bạn…tắc tị, dùng từ nào cho phù hợp, thì gì  mới đúng ngữ pháp, ý của mình dài quá biết nói thế nào cho gãy gọn, tất cả  đều rối lên, não bạn hoạt động hết công suất nhưng kết quả là khôn...

Bài viết ưu tiên cho các bạn trình độ cơ bản Bạn đang học tiếng Anh, rất chăm học từ mới, luyện đặt câu với cấu trúc mỗi ngày. Thậm chí nếu bảo bạn làm một bài thuyết trình bằng tiếng Anh tuần sau nói trước lớp bạn sẽ nói rất tự tin và trôi chảy. Nhưng nếu ngay tại trận hỏi bạn thêm một câu gì đó thì bạn…tắc tị, dùng từ nào cho phù hợp, thì gì mới đúng ngữ pháp, ý của mình dài quá biết nói thế nào cho gãy gọn, tất cả đều rối lên, não bạn hoạt động hết công suất nhưng kết quả là khôn...

Bedtime Stories Collection - English - The fish and the fishing rod

Bedtime Stories Collection - English - The fish and the fishing rod